andere doolhof games
1. minimaze846   
3.01
2. doolhof766   
2.98
3. superdoolhof762   
2.99
4. MegaMaze515   
3.07
maze game

download maze game   818  
moeilijkheid: 1 - 7
beoordeel maze game
reacties
Uitleg

Nederlands
Je moet naar de finish lopen. Je kan door portals en je kan met een sleutel een deur van diezelfde kleur openen. Je kan bij pijlen alleen in de richting van de pijl lopen. Je hebt een duikbril nodig om door het water te gaan.
Besturing:
naar boven lopen: [w] of [pijltje omhoog]
naar rechts lopen: [d] of [pijltje naar rechts]
naar beneden lopen: [s] of [pijltje omlaag]
naar links lopen: [a] of [pijltje naar links]